Sorry! Your browser is not supported on this site and it might be acting a bit wonky. Please use Firefox, Chrome or Edge instead

Konseptin Validointi

Konseptin validoinnissa testataan asiakkailla, onko tietty tuote- tai palvelukonsepti heidän kannaltaan kiinnostava, houkutteleva ja toimiva. Konseptin validointitutkimus on yleensä kompakti ja nopea, mutta se voi joskus myös olla perusteellinen. Konseptin validointia kutsutaan joskus myös Proof of Concept -vaiheen testiksi (PoC-testaus).

Tyypillisesti konseptin validointi tehdään laadullisina ryhmäkeskusteluina tai yksilöhaastatteluina. Mikäli testattava tuotekonsepti on sellainen, mitä voi jo käyttää, validointi voidaan tehdä käytettävyystestauksen yhteydessä. Vaihtoehtoisesti käyttäjät voivat käyttää tuotekonseptia jonkin aikaa ennen haastatteluita, ja näin saadaan selville, onko tuote kiinnostava ja toimiva myös pitemmällä ajanjaksolla ja todellisissa käyttötilanteissa.
Mitattavuus ja tulosten analysointi tarkentuu, mikäli validoitavaa konseptia voidaan verrata joihinkin toisiin tuotteisiin, kuten kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin.

Ota yhteyttä:

UX-TUTKIMUS

Raino Vastamäki

UX-tutkimusjohtaja

raino.vastamakiconsultancy@eficode.com +358 (0)50 309 6169 Message me