Sorry! Your browser is not supported on this site and it might be acting a bit wonky. Please use Firefox, Chrome or Edge instead

Fokusryhmä­haastattelut

Fokusryhmien eli ryhmäkeskusteluiden avulla kasvatetaan asiakasymmärrystä tai hankitaan palautetta tuotteista, palveluista, brändeistä ja hinnoittelusta. Fokusryhmät sopivat hyvin konseptien validointiin, ideointiin, innovointiin, palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen tarpeisiin.

Fokusryhmätutkimus on laadullinen tutkimusmenetelmä, jossa palvelun todelliset käyttäjät antavat palautetta palvelusta tai palvelukonseptista ja keskustelevat teemoittain sen vahvuuksista ja heikkouksista ja antavat ideoita jatkokehityksen tueksi. Fokusryhmissä voidaan vertailla vaihtoehtoisia konsepteja tai tehdä kilpailuvertailua. Sen avulla voidaan lisäksi tunnistaa käyttötapauksia ja kartoittaa käyttäjien tarpeita, asenteita, mielipiteitä ja kokemuksia. Fokusryhmien avulla asiakkaat voidaan osallistaa palvelukehitykseen ja suunnittelijat saavat nopeasti välitöntä palautetta ja aitoja reaktioita oikeilta kohderyhmien käyttäjiltä.

Yhdessä fokusryhmässä on tyypillisesti 4-10 asiakasta tai käyttäjää, ja tyypillisesti yhdessä tutkimuksessa haastatellaan 1-3 ryhmää, joten voimme kerätä ja raportoida nopeasti jopa 30 asiakkaan laadullisen palautteen mistä hyvänsä tuotteesta tai palvelusta.

Ota yhteyttä:

UX-TUTKIMUS

Raino Vastamäki

UX-tutkimusjohtaja

raino.vastamakiconsultancy@eficode.com +358 (0)50 309 6169 Message me