• Contact us
  Search

  Käyttäjätutkimus ja asiakastutkimus

  Laadullisella käyttäjätutkimuksella tai asiakastutkimuksella kasvatetaan asiakasymmärrystä. Käyttäjätutkimuksen avulla saadaan arvokasta tietoa todellisten käyttäjien ja asiakkaiden toiminnasta, tavoitteista, tarpeista ja käyttötapauksista. Käyttäjähaastatteluja tehdään etenkin tuotekehityksen alkuvaiheessa, jotta saadaan selville, millaisia käyttäjät ovat ja millaisia tuotteita tai palveluita he tarvitsevat. Haastattelujen perusteella voidaan luoda persoonia ja parantaa ymmärrystä eri käyttäjäryhmistä. Me teemme sekä ryhmähaastatteluita että yksilöhaastatteluita erilaisiin tarpeisiin.

  Fokusryhmissä eli ryhmäkeskusteluissa voidaan syventää asiakasymmärrystä tai kerätä palautetta tuotteista. Fokusryhmätutkimuksissa palvelun todelliset käyttäjät antavat palautetta palvelusta tai palvelukonseptista, keskustelevat sen vahvuuksista ja heikkouksista ja antavat ideoita jatkokehityksen tueksi. Fokusryhmissä voidaan myös vertailla vaihtoehtoisia konsepteja tai tehdä vertailua vastaavien verkkosivustojen kanssa.

  Ota yhteyttä:

  UX-TUTKIMUS

  Raino Vastamäki

  UX-tutkimusjohtaja

  raino.vastamakiconsultancy@eficode.com +358 (0)50 309 6169 Message me