Skip to main content
 • Kontakt
 • Sök

  DevOps utvärdering

  Upptäck vägen till bättre mjukvara

  Assessments hero

  Öka organisationens kapacitet

  Gör er mjukvaruorganisation snabbare, säkrare och bättre rustad att nå era mål. En DevOps utvärdering motiverar team att nyttja automation och bli en slimmad mjukvaruorganisation. Vår utvärdering pådriver organisations kapacitet.

  Lär av hundratals företag

  Vi på Eficode har hjälpt hundratals företag genom deras DevOps förvandling. Under utvärderingen lär sig ert team bästa praxis och får insikter av våra konsulter och coacher. De har jobbat med DevOps mogenhetsmodeller ända sedan begynnelsen.

  Blottlägg dolda spärrar och sätt upp en road map

  Vi utvärderar era processer: var de levererar värden och hur de kan förbättras. Vi sätter in DevOps experter för att undersöka er teknologiska struktur och potential för teamwork.

  Jonas Steerling

  jonas.steerling@eficode.com

  +46 72 997 65 15

  Utvärderingsprocessen genererade många diskussioner, lade starkt fokus på investering i våra processer för system och leverans, förbättrade vår förmåga att snabbt leverera IT-ändringar, med lägre risk, och förberedde vår affärsverksamhet för omfattande molnimplementering i linje med vår teknologiska strategi.

  Sean Langton
  teknologichef på Bankwest

  Läs hela caset här
  bankwest_hero

  Våra utvärderingar

  Ingen organisation är den andra lik, så ni kan välja den utvärdering som bäst passar era behov.

  Utvärdering av DevOps möjligheter

  Mät prestandan av hela er pipline för utveckling (inklusive miljöerna för testning och produktion, DevOps-kultur och utgivningsprocess) för att se var ni kan förbättra.

  Det innebär:

  • Ett startmöte
  • Ingående intervjuer med olika intressenter i ert(era) team under sex veckor
  • En rapport som rankar var ni står i förhållande till bästa praxis i branschen och en vägkarta med prioriterade åtgärder
  Assessments hexagon 02

  Utvärdering av kontinuerlig leverans

  Kom till en gemensam insikt om vad kontinuerlig leverans innebär för er och ta fram en plan på förbättringar.

  Vi organiserar:

  • En workshop i värdeflöde: våra experter håller ett motivationsföredrag och går sedan direkt över till övningar för att ta fram värdeflödet genom  er organisation.
  • Sex workshoppar en halv dag var där vi går in på specifika områden (konstruktion, test, versionskontroll, DevOps, arkitektur och design, organisation och kultur).
  • En presentation om en gemensamt överenskommen rapport, och en plan med konkreta uppgifter för teamet eller teamen.
  Assessments hexagon

  Online DevOps självvärdering

  För att inom några minuter få en överblick av era DevOps möjligheter, gör vår gratis Online DevOps självvärdering.

  Utvärderingen består av 16 frågor om nuvarande praxis hos er. De hjälper er identifiera de områden där ni presterar bäst och även områden för förbättring.

  Efter det rekommenderar vi att ni tar kontakt för att genomföra en komplett utvärdering tillsammans med vårt erfarna team.

  Maintainability assessment

  Eficode-approachen

  En modellbaserad utvärdering

  Över tio års erfarenhet och lärdomar från business cases i vår DevOps modell för möjligheter. Det finns ingen checklista eller silverkula för bygge av DevOps praxis, så vår modell används till att tända diskussioner och skapa förändring.

  Gör DevOps på rätt sätt

  Eficode har varit först med formatet och hjälpt hundratals företag på deras DevOps-resa. Våra utvärderingar har nått många kontinenter och branscher.

  Låt oss tala om DevOps och hur er organisation mår