Skip to main content
 • Kontakt
 • Sök

  Tjänsteutformning och tjänstearkitektur

  Få en bra start för din nya idé och förnya dina applikationer

  two persons working on digital platform

  Validerade koncept med skalbara tekniska planer

  Vi hjälper dig att upptäcka nya affärsmöjligheter. Vi utformar koncept och omvandlar idéer till prototyper som snabbt kan testas, så att du kan försäkra dig om att konceptet fungerar i ett tidigt skede.

  Vi hjälper dig att fatta rätt beslut om den mjukvaruarkitektur som bäst passar dina behov och din IT-miljö. Detta säkerställer också att implementeringsfasen får en bra start.

  Dags att förnya dina applikationer?

  Vi erbjuder djupgående arkitekturplanering och mjukvaruexpertis om tekniska förberedelser och implementering när du behöver hitta sätt att förnya gamla applikationer.

  358 40 5868899

  maria.wan@eficode.com

  +358 40 5868899

  Design Sprint uppfyllde i hög grad våra förväntningar. Den gav oss den klarhet vi behövde för att fatta rätt affärsbeslut och hur vi skulle prioritera vårt eget utvecklingsarbete. Det är ingen idé att utveckla en idé bara för idéens skull eller att riskera ett slutresultat som vår kund inte är villig att betala för.

  Elisa Kauria
  Viestilehdet

  Läs hela caset här
  viestilehdet cover image (1)

  Upptäck nya affärsmöjligheter med ett framtidsorienterat tänkande

  Håll dig steget före dina konkurrenter genom att skapa nya erbjudanden som uppfyller dina kunders förväntningar och framtida behov.

  Med Eficodes Future Lab kan du:

  • Skapa nya affärsmöjligheter genom att samarbeta med olika intressenter
  • Förtydliga idéer, validera koncept och identifiera nya möjligheter
  • Återskapa erbjudanden för att möta marknadens föränderliga behov
  Läs om Future Lab
  Service Design & Architecture 03 SKangas 22062020

  Skapa, utforma och validera tjänstekoncept

  Vi använder oss av workshops, snabb prototypframställning och forskningsmetoder inom konceptdesign. Basera dina beslut på forskning i stället för antaganden och se till att ditt koncept är attraktivt.

  • Testa dina konceptidéer i ett tidigt skede med hjälp av prototyper
  • Starta ett projekt snabbt med ett användarcentrerat koncept som är kundvaliderat
  • Design Sprint som tjänst: vi erbjuder implementeringen av vår populära Design Sprint-metod som en startklar lösning.
  Läs mer
  Service Design & Architecture 04 SKangas 22062020

  Skapa överlägsna kundupplevelser

  Utmärkta kundupplevelser omvandlas till lönsamma affärer. Fokusera på saker som skapar verkligt värde för dina kunder och som gör att du sticker ut.

  • Helhetsbild av din kundupplevelse – alla kanaler och möten spelar roll
  • Djupa kundinsikter som är användbara och lätta att kommunicera.
  LÄS OM UX OCH TILLGÄNGLIGHET
  Service Design & Architecture 02 SKangas 22062020

  En framåtblickande arkitektur som enkelt kan skalas upp

  Fatta rätt beslut redan från början. Dåliga teknikval som görs i början av ett projekt är kostsamma att ändra på senare.

  Arkitekturmässig planering och mjukvarudesign bör göras före en storskalig implementering för att ta hänsyn till alla relevanta aspekter. Även om modernt utvecklingsarbete är agilt så är det fortfarande bra att åstadkomma så mycket som möjligt under själva utformningsfasen.

  Assessments hexagon 02

  Låt oss prata om tjänstedesign och arkitektur för din organisation