Skip to main content
 • Kontakt
 • Sök

  AWS Well-Architected Review

  Rätt molnarkitektur med en Advanced AWS-partner

  AWS Well-Architected icon2

  Validera er molnarkitektur

  Det finns en gyllene standard när det kommer till att bygga infrastruktur i molnet - följer ni den? Vi gör en utvärdering tillsammans med er i ett antal workshops och grottar ner oss i vad som behöver fixas. Efter en avslutad review så kommer ni att ha en prioriterad lista med punkter som behöver åtgärdas. 

  Oavsett om ert team nyligen har migrerat en eller flera workloads till molnet, eller om ni har kört workloads i AWS men behöver input för förbättringar, kommer vårt team med AWS Certified Solution Architects att guida er genom processen.

  Prioritera er workload rätt

  I en workshop för problemprioritering hjälper vi er att sätta perspektiv på de problem ni har framför er och rangordna dem utifrån deras omedelbara betydelse. Vi kommer att ta med oss de bästa metoderna och 15 års erfarenhet som vårt team har samlat på sig genom att ge råd till våra kunder om hur de ska införa DevOps-metoder, i en mängd olika branscher.

  Jonas Steerling

  jonas.steerling@eficode.com

  +46 72 997 65 15

  Få ordning på arkitekturen

  Våra AWS-certifierade lösningsarkitekter kan AWS inifrån och ut. De hjälper dig att gå igenom dina nuvarande lösningar och rekommendera förbättringar.

  Vårt team med molnexperter har mer än fem års erfarenhet av att arbeta med produktionslösningar i AWS. Vi har dessutom mer än ett decenniums erfarenhet från affärsanalyser och bedömingar kopplade till införandet av molnlösningar, DevOps och Continuous Delivery.

  Manage cloud services

  Gör en konsekvensanalys av eventuella problem

  När molnarkitekturen är på plats så är det dags att optimera och åtgärda problem i arbetsbelastningen.

  I en workshop för prioritering av problem hjälper vi dig att rangordna problem med hänsyn till hur allvarliga de är och hur enkelt det är att åtgärda dem.

  Vårt erfarna team kommer att hjälpa dig att identifiera och tydliggöra problem, på samma sätt som vi har gjort för många andra företag.

  Gray Hexagons-34

  Effektiv planering för att komma vidare med era projekt

  I workshopen för åtgärder och roadmap så kommer vi tillsammans att ta fram en plan med fokus på era högprioriterade problem. Konkreta åtgärdspunkter, anpassade till era behov.

  workshop

  Enligt min erfarenhet har Eficode en mycket tydlig vision av vilka dagens teknologier är och vad de möjliggör. De vet hur man kan skräddarsy dem för att uppfylla kundernas behov och försöker inte sälja produkten bara för produktens skull. De vill verkligen att kunden ska dra nytta av produkten.

  Teppo Kauppinen
  Lösningsarkitekt på Traplight

  Läs kundcaset
  traplight case banner

  Varför Eficode?

  Fatta välgrundade beslut kring molnlösningar

  Vi hjälper dig att granska och välja de arbetsflöden som bäst passar din molnarkitektur. Vi är certifierade partner till AWS, Azure och Google Cloud och har dokumenterad erfarenhet av att ge råd till företag kring införandet av molnlösningar och DevOps.

  Stärk ditt team

  Vi levererar inte bara lösningar. Vi samarbetar också med era anställda som coacher och mentorer. Ditt team står i centrum för den workshop där vi tittar på, och prioriterar, problem för att få fram en roadmap och en lista med åtgärdspunkter.

  Hur kan vi hjälpa dig med dina molnlösningar?