Helsinki Design Weekin (1.-11.9.) avoimuuden teema osuu digitaalisen designin ytimeen.

Digitaalinen design on yhä useamman ulottuvilla ja osa arkipäivää. Digitaalinen design on rakenteita, toiminnallisuuksia, sisältöjä ja palveluita. Käyttöliittymät tekevät siitä toimivan ja käyttäjäkokemus miellyttävän. 

Designin esteettisyys on käyttäjän silmässä

Hyvä Design on sekä käytännöllinen että miellyttävä. Käytännöllisyys ja toimivuus usein tyydyttävät tarpeen. Miellyttävyys jättää positiivisen muistijäljen ja erottaa useimmiten tuotteen tai palvelun toisesta. Kolmantena hyvän designin määreenä on eettisyys. Sen osuus designissa on kasvanut lähivuosina, eikä sitä voi enää sivuuttaa.

Designia ovat muun muassa niin Oiva Toikan kuin Klaus Haapaniemen linnut: ensimmäinen taidelasin ja jälkimmäinen tekstiilin muodossa. Design ympäröi meitä kaiken aikaa: sitä on kosketeltavaa ja piilevää. Lisäksi on designin designia, kun design-tuote palvelullistetaan. Siksi ei ole liioiteltua todeta, että designilla erottaa voittajat häviäjistä. 

Se, mikä digitaalista ja konkreettista designia yhdistää, on aktiivinen tai passiivinen dialogi yleisönsä - katsojan tai käyttäjän - silmissä. Hyvä Design koskettaa käyttäjää ja herättää tunteita. 

Vastakohtana voi esittää, että huono digitaalinen design ei toimi (esim. käyttäjän polku katkeaa toimimattomaan funktioon), ei ymmärrä käyttäjiään ja jättää ikävän jälkimaun. Suurin osa digitaalisesta designista on hajutonta ja mautonta: tyydyttävästi toimivaa erityisesti kohderyhmälleen, muttei tuota tunnereaktiota. Digitaalisen designin käyttäjän tunteista onkin vaikea saada kiinni; se vaatii aktiivista paneutumista.

Hyvä design on aina muodissa

Paitsi jos se on digitaalista. Se on pois muodista jo pian ilmestymisensä jälkeen. Digitaalinen palvelu tai tuote elää muutoksessa tai jatkuvaa transformaatiota, kuten alalla on tapana puhua. Teknologia kehittyy, monikanavaisuus pirstaloituu ja asiakkaiden odotukset ja vaatimukset kasvavat.    

Hyvä digitaalinen design on holistista, reagoivaa ja inklusiivista. Digitaalinen design huomioi teknisen alustan ja toimivuuden sekä asiakas- ja käyttäjätarpeet. Hyvä digitaalinen design on tekniseltä toteutukseltaan nykyaikainen ja joustava. Liian massiivinen tekninen toteutus on raskas päivittää ja ylläpitää ja siksi epäonnistuu toimivuudessa uudistusten yhteydessä. 

Digitaalinen design ottaa käyttäjät huomioon jo suunnittelun alussa. Hyvä design palvelee asiakkaita ja liiketoimintaa. Lisäksi hyvä digitaalinen design on inklusiivista: vaikka sillä on pääasiallinen kohderyhmänsä, se on saavutettavaa kaikille.

Markkina muuttuu ja kilpailijat kirittävät. Siksi hyvä digitaalinen design on iteratiivista ja muutoksiin ketterästi reagoivaa. Toisin kuin esineet, artefaktit, digitaalinen design ei ole ikuista eikä sen arvo kasva vuosien saatossa.

“Avoin tunnustaa oman keskeneräisyytensä” 

Helsinki Design Weekin vuoden 2022 teema on “olemme avoinna”. Anni Korkman kirjoittaa HDW:n sivuilla: “- - alallamme on kestämättömiä käytäntöjä ja kehitettävää on myös tasa-arvon ja monimuotoisuuden suhteen.” Designin haaste on luoda tasa-arvoista ja monimuotoista käyttäjäkokemusta. Design on siksi avointa ja kuuntelee markkinaansa.

Avoin on utelias, seuraa aikaansa, mutta ei ole koskaan valmis, koska kehittyy ja oppii koko ajan. Testaaminen ja tulevaisuuden tunnustelu on osa myös Helsinki Design Weekin filosofiaa. “Väliaikaisuus mahdollistaa villeimmätkin kokeilut”. Ja juurikin testaaminen, nopeat kokeilut ja horisontti tulevaisuuteen ovat olennaisia myös digitaalisessa designissa.  

Digitaalinen design on kaikkea tätä: kokeilevaa, tasa-arvoistavaa ja monimuotoista, käyttäjää koskettavaa ja puhuttelevaa, siis avointa.

Julkaistu: 2. syyskuuta 2022

Software developmentDesign and UXProduct management