Skip to main content
 • Yhteystiedot
 • Etsi

  Due Diligence - ja Ohjelmistoauditoinnit

  Parempaa päätöksentekoa paremmalla ymmärryksellä

  Three persons working on a computer with graphs and charts and looking into spendings and growth numbers

  Kasvusuunnitelmia laadittaessa on tunnettava nykyisen ohjelmiston rajoitteet ja tekninen velka

  Oletko investoimassa ohjelmistoon? Selvitä Eficoden ohjelmistoauditoinnin avulla ohjelmiston nykytila ja minkälaisia investointeja järjestelmä vaatii, jotta se taipuu tulevaisuuden tavoitteisiin. Elinkaarensa lopussa olevaan ohjelmistoon investoiminen voi osoittautua kalliiksi ja huonoksi ratkaisuksi.

  Juha Rämälä

  juha.ramala@eficode.com

  +358 50 487 6783

  Oli hieno nähdä läheltä Eficoden tekemistä Tech Due Diligencen suorituksessa. Tekemisen laatu on erittäin korkea!

  Vilma Torstila
  Bocap Finance Oy

  bocap

  Puolueeton analyysi ohjelmiston teknisen velan tilasta 

  Teknisen velan kasvaessa ensimmäisiä oireita on yleensä pitkäksi venyvä uusien ominaisuuksien tai muutoksien vaatima työaika ja kasvuun kääntyvä bugimäärä. Pahimmillaan ollaan tilanteessa jossa kehitystiimi painaa töitä viikosta toiseen mutta mitään ei valmistu. 

  Ohjelmiston teknisen velan laajuuden ymmärtäminen vaatii syvällistä tarkastelua. Teknistä velkaa voi olla monella tasolla. Tietokantasisältö voi olla roskaantunut, koodin rakenne huonoa ja kirjastot vanhentuneita. Pahimmillaan alkuperäiset arkkitehtuurivalinnat eivät ole osuneet ihan nappiin ja järjestelmää on taivutettu kiireellä asioihin, jotka olisivat vaatineet isompia rakenteellisia uudistuksi.

  Jotta ymmärretään paremmin mistä ongelmat johtuvat, tarvitaan ohjelmiston auditointi, jossa pureudutaan ohjelmiston arkkitehtuuriin, ohjelmistokoodin laatuun, tietoturvaan sekä kehitysprosessiin. Auditointi kannattaa teettää ulkopuolisella. Järjestelmää tutkitaan ulkopuolisin silmin ja saadaan puolueeton analyysi tilanteesta.

  Technical due diligence 01 SK 07082020

  Tekninen Due Diligence vaatii normaalia auditointia laajempaa katselmointia

  Kun auditointia tehdään sijoituksen tai yrityskaupan yhteydessä, analysoimme järjestelmän teknisen toteutuksen lisäksi myös muita ohjelmistotuotannon keskeisiä aspekteja. Näitä ovat muun muassa lisenssit, EUGDPR, kohdeyrityksen oman kehitystiimin osaaminen ja avainhenkilöt, dokumentaatio ja kehitysprosessien ja tukitoimintojen skaalautuvuus.  

  Huomioimme teknisessä Due Diligence -auditoinnissa aina investoinnin tavoitteet. Esimerkiksi jos tavoitteena on kansainvälistyä ja kasvattaa käyttäjäkuntaa merkittävästi, tutkimme järjestelmän tuen eri kielille ja aikavyöhykkeille, analysoimme nykyisen arkkitehtuurin ja ajoympäristöjen skaalautuvuusmahdollisuudet sekä arvioimme tukitöiden määrän kasvua.

  Technical due diligence 02 SK 07082020

  Tuloksena havaintojen lisäksi priorisoitu lista kehitystoimia

  Loppuraportti kiteyttää tilanteen

  Auditoinnin tuloksena kirjoitamme ja esittelemme loppuraportin johon on poimittu keskeiset havainnot järjestelmästä, sen tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Laadimme priorisoidun listan kehitystoimista joita suosittelemme tehtäväksi järjestelmän teknisen laadun parantamiseksi ja sitä kautta elinkaaren pidentämiseksi. Jos järjestelmän kehittämiseen ei ole järkevää enää investoida enempää niin kerromme myös sen.

  Näkemys lähitulevaisuudessa vaadittavista korjausinvestoinneista

  Auditoinnin tuloksien perusteella annamme myös kustannusarvion järjestelmän lähitulevaisuudessa vaatimista teknisistä korjausinvestoinneista.

  Otamme huomioon lähtötilanteen ja mitoitamme auditoinnin tarpeen mukaan. Ole yhteydessä niin katsotaan yhdessä miten saat riittävän ymmärryksen päätöksenteon pohjalle.