Skip to main content Etsi

Eficode Blog

Paranna käyttökokemusta ja tehosta toimintaa design systemillä

An illustration of a man standing next to a screen with feature options such as colour selection.

Lajittele blogikirjoituksia

Miksi palvelumuotoilua tarvitaan ohjelmistokehitysprojektissa

Mitä hyötyä on palvelumuotoilusta ohjelmistokehitysprojektissa ja mitä asioita v ...

Illustraatiokuva naisesta istumassa paperipinon päällä risti-istunnassa meditoimassa.

Miten tuoteomistaja voi pitää backlogin kurissa ja pienenä?

Backlogin pitäminen riittävän pienenä on tärkeää. Niinpä backlogia pitää puhdist ...

A man facing a wall full of ideas and notes

Miksi tuotetavoitteita ja sprinttitavoitteita käytetään niin harvoin ja mitä niillä voisi parhaimmillaan saada aikaan?

Tuotetavoitteet ja sprinttitavoitteet ovat voimakkaita tuotekehityksen työkaluja ...

A woman holding two theater masks in both hands

Nimitetty tuoteomistajaksi, mutta oikeasti tuotepäällikkö

Nykyään tuotejohtaja saa usein tittelin “tuoteomistaja” mutta joutuu käytännössä ...

Tuoteorganisaation investointipäätösten salainen kaava

Yrityksen liiketoimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa ja useat tuotekehitys ...

Moderni vaatimustenhallinta

Vaatimushallinta, vieläkö sitä tarvitaan?

Mitä on moderni vaatimushallinta? Ketterät menetelmät eivät poista vaatimushalli ...

Tuoteomistaja hoitaa työnsä sivuroolina

Voiko tuoteomistajan roolia hoitaa sivuduunina

Tuoteomistajan rooli tuotekehityksessä on kriittinen, mutta tehtävä annetaan use ...

Neljä perusasiaa hyvään ketterään toimintaan

Kun ketteriä toimintatapoja otetaan käyttöön, varmista, että ketteryyden perusas ...

Tuoteomistaja - Organisoi backlog hallinta tehokkaammaksi!

Tehokkaalla backlog hallinnalla saadaan eniten lisätehoa irti tuotekehityskonees ...