Neljä arkista esimerkkiä siitä, kuinka Jira Service Managementia voi hyödyntää työn tehostamiseen ja arjen helpottamiseen.

Jira Service Management on nimensä mukaisesti suunniteltu tuottamaan palveluja. Kokosimme yhteen JSM-työkalun merkittävimmät edut ja neljä arjen esimerkkiä sen hyödyntämisestä.

Jira-tuoteperheeseen kuuluu kolme tuotetta: Jira Software, Jira Work Management ja Jira Service Management. Niillä jokaisella on selkeä roolinsa yrityksen järjestelmäarkkitehtuurissa.

Kaikkien Jira-tuotteiden tarkoituksena on selkeyttää prosesseja, lisätä läpinäkyvyyttä ja nostaa työn tuottavuutta.

Jira-tuoteperhe: kehitystyöstä tuotehallintaan ja asiakaspalveluun

Jira Sofware on kehitystyöhön suunniteltu projektinhallintatyökalu. Yksinkertaistetusti: Jirassa yksi tiketti vastaa yhtä tehtävää. Tiketti liikkuu työjonossa sovitun tarpeen mukaan joko manuaalisesti tai automatisoidusti. Integraatioiden, monipuolisten näkymien ja kattavien ominaisuuksien ansiosta Jira Software on räätälöitävissä koko organisaation tarpeisiin.

Sama tiketti ja työnkulku -ajattelu toistuu Jira Service Management ja Jira Work Management -työkaluissa.

Jira Work Management on suunniteltu kevyisiin kehitys- ja liiketoiminnan tehtävänhallinnan tarpeisiin. Se taipuu erityisen hyvin rekrytointiin, työntekijöiden perehdytykseen, budjetin hallintaan, sopimusten hyväksyntään ja markkinointiprojekteihin. Voit integroida työkalun Teamsiin.

Jira Service Management on nimensä mukaisesti suunniteltu tuottamaan palveluja. JSM on tarvelähtöisesti suunniteltu työkalu yrityksille, jotka haluavat käsitellä asiakkaiden ja henkilökunnan palvelupyynnöt yhdellä alustalla, automatisoida työvaiheita ja tuoda pyyntöihin ja palautteisiin liittyvän datan näkyväksi osaksi liiketoiminnan kehittämistä.

Atlassian-partneri  osaa suunnitella organisaatiollesi mahdollisimman kustannustehokkaan lisensiointimallin: joku työkaluista on kenties tarpeen kaikille, toinen taas vain muutamalle ihmiselle.

Jira Service Management tuo käytettävyydellään ITSM-työkalujen markkinoille raikkaan tuulenvireen

Jira Service Management ominaisuudet ovat Atlassianin merkittävän tuotekehityspanostuksen ansiosta nousseet ITSM- eli IT Service Management -markkinoiden kärkeen.

Tärkeimpiä etuja on kolme: läpinäkyvyys, käytettävyys ja kustannustehokkuus.

Kustannustehokkuus syntyy useista asioista. Pilvityökaluna JSM ei vaadi yritykseltäsi ylläpitoa. Jira Service Managementin rajapinnat ovat muiden Atlassian-työkalujen tapaan avoimet, joten se on integroitavissa yrityksen ydinjärjestelmiin.

Jira Service Managementin käyttöliittymä on intuitiivinen: käyttö on tehokasta alusta asti ja koulutuksen tarve pieni. Näkymät ja komennot ovat yhdenmukaisia kautta linjan. Työaika ei tuhraannu pakollisten kenttien täyttämiseen, arvailuun tai selvittämiseen, vaan asioiden edistämiseen.

Läpinäkyvyys on sana, joka kuvastaa kaikkien Atlassian-työkalujen takana olevaa filosofiaa. Kun tieto liikkuu, se ei siiloudu, vaan on liiketoiminnan kehittämisen yhteinen voimavara.

Neljä arjen esimerkkiä Jira Service Managementin hyödyntämisestä

Tiketti ja työnkulku -ajattelu soveltuu kaikkeen työn tehostamiseen ja ihmisten arjen helpottamiseen. Tässä viisi arkista esimerkkiä siitä, kuinka Jira Service Managementia voi hyödyntää.

1. Tarjoa tietoa ja ratkaisuja

Voit yhdistää Jiran kanban-taulut ja aiheluokittelun Jira Service Management -tiketteihin. Data liikkuu ja tekeminen on kaikille läpinäkyvää.

Confluence-integraation avulla nopeutat ja helpotat myös asioiden ratkaisemista: organisaation eri tiimit voivat etsiä vastaukset itsenäisesti sisäisestä tietopankista.

2. Automatisoi asiakaspalvelua

Jira Service Management toimii myös suoraan asiakasrajapinnassa sekä sieltä nousevien pyyntöjen, reklamaatioiden ja palautteen sisäisessä käsittelyssä.

JSM on integroitavissa yrityksesi käyttämään palvelusovellukseen ja räätälöitävissä toimintamalliin sopivaksi. Automaatio-ominaisuudet tehostavat työnkulkuja: esimerkiksi tiketin sulkemista seuraa haluttaessa palautekyselyn lähetys.

3. Palvele henkilökuntaasi

Jira Service Management helpottaa myös työntekijöiden omien asioiden hoitamista. Itsepalveluportaalissa he voivat vaikkapa hakea matkakuluja tai anoa lomaa.

Loman anominen on hyvä esimerkki työkalun integroitavuudesta. Sopivin integraatioin esihenkilö pystyy tiketin perusteella jäljittämään suoraan työtekijän lomasaldon, loman bisnesvaikutukset toivottuna ajankohtana ja muiden ihmisten samalle jaksolle osuvat pyynnöt.

4. Pidä tilat ja laitteet kunnossa

Voit luoda Jira Service Managementiin tarvitsemiasi kategorioita. Tilojen ja välineistön ylläpidon osalta ne voisivat olla vaikkapa tarkastus-, korjaus- ja päivityspyyntö.

Ylläpidosta vastaavat tiimit näkevät loputtoman sähköpostilistauksen sijaan kokonaiskuvan, pystyvät näin arvioimaan liiketoiminnan kannalta kiireellisimmät pyynnöt ja välttää turhat pullonkaulat.

Julkaistu: 5. tammikuuta 2021

Päivitetty: 22. helmikuuta 2024

Atlassian