• Contact us
 • Search

  Our Work

  We have worked with clients across all industries. Check out our case studies of interesting problems we've solved recently and a list of selected clients below.

  Our Clients

  We've solved problems in every industry

  Finance

  Asiakastieto, Danske Bank, If Insurance, Ilmarinen, Keva, Nordea, OP, S-Pankki, Santander, Suomen Pankki, Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Alm. Brand

  Industry & Energy

  Cargotec, Fortum, Helen, KONE, Lahti Precision, Metsä Group, Metso Automation, UPM, Vaisala, Valmet Automotive, Wärtsilä

  IT & Gaming

  F-Secure, Hewlett Packard Enterprise, Microsoft, Paf, Qliktech, Relex, Rovio, Software Point, Supercell, Tieto, Veikkaus, NNIT

  Health

  CRF Health, GE Healthcare, HUS, HyTest, Hyvis-ICT, Mehiläinen, Noona, Planmeca

  Public Sector

  Aalto-yliopisto, Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Kansaneläkelaitos, Liikennevirasto, Maanmittauslaitos, Metsähallitus Opetushallitus, Patentti- ja rekisterihallitus, Posti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työ- ja elinkeinoministeriö, Valtiokonttori, Valtionvarainministeriö, Verohallinto, Skatteministeriet

  Telecom & Media

  Digita, DNA, Elisa, Fonecta, Telia, Alma Media, Viestilehdet, Sanoma, Yleisradio, MTV

  Transport & Logistics

  Finnair, Finnish Transport Agency, HSL, Kiitosimeon, VR Group, Mærsk, DSB

  Retail & Shopping

  Kesko, S-Ryhmä, Verkkokauppa.com