Sorry! Your browser is not supported on this site and it might be acting a bit wonky. Please use Firefox, Chrome or Edge instead

Design-palvelut

Koulutukset

Laadukkaiden koulutusten avulla voidaan tehokkaasti kehittää organisaation osaamista ja edistää käyttäjäkeskeisten menetelmien hyödyntämistä.

Design-koulutuksemme

clock2_icon-1-small

Milloin?

Koulutuksilla voidaan kehittää toimintatapoja ja edistää organisaatiolle tärkeitä tavoitteita. Koulutukset voivat keskittyä esimerkiksi palvelumuotoiluun, UX-suunnitteluun, käytettävyyteen ja saavutettavuuteen.

Koulutusta tarvitaan myös, kun yritys haluaa uudistua ja ottaa käyttöön ketterämpiä ja asiakaskeskeisempiä toimintatapoja. Koulutukset soveltuvat hyvin erilaisiin muutostilanteisiin, kun tarvitaan ulkopuolista näkökulmaa ja osaamista muutoksen vauhdittamiseksi.

Impacts icon

Miksi?

Koulutuksilla vaikutetaan toimintatapoihin ja kulttuuriin ja lisätään menestymisen edellytyksiä ja kilpailukykyä pitkällä tähtäimellä. Henkilöstön osaamispääoma ja taidot vahvistuvat. Lisäksi syntyy uusia kehitysideoita ja oivalluksia.

process icon

Miten?

Koulutuksissa käytetään aihioina ja kehityskohteina organisaation omia haasteita, palveluita ja tuotteita. Osaamisen karttumisen lisäksi organisaatio saa suoraa käytännön hyötyä toimintaansa. Koulutuksessa kehitetään uusia toimintatapoja, käytäntöjä ja työkaluja, jotka dokumentoidaan. Koulutusten tulokset ovat parhaimmat, kun osallistujat pääsevät yhdessä kokeilemaan ja harjoittelemaan käytännön esimerkkien kautta.