<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=70416&amp;fmt=gif">

Eficode Oy Marketing Registry

Registry description of personal data file according to Section 10 of the Personal Data Act.

Name of the Registry: Eficode Oy Marketing Registry

Last updated: 18.8.2017.

 

1. The controller of the registry

Eficode Oy

Pohjoinen Rautatiekatu 25

00100 Helsinki

Queries related to the registry can be sent via email to: info@eficode.com

 

2. The purpose of processing the personal data

The data stored to the registry file are used for Eficode Oy’s marketing purposes. The data are used to direct marketing communications with which Eficode Oy markets it’s or it’s partners products and services. The registry is also used for marketing related to events organized by Eficode or it’s partners.

 

3. Description of the group of data subjects and the data related to them

The following sources are used to collect data to the registry file:

 • Eficode Oy’s database of it’s customers
 • Eficode Oy’s web pages when visited by a data subject (visitor) and the visitor inputs his/her data to a data form (e.g. contact form, material download form) or he/she subscribes to a newsletter
 • Data collected based on Eficode Oy’s events (e.g. enrolling to an event as a participant or participating to the event as a sponsor or affiliate)
 • Other publicly available sources such as social media, newspapers and news.

The following data is inputted to the registry file:

 • Basic personal information (name and contact information)
 • Organization and title
 • Organization basic information (name and contact information)
 • Other information submitted by the person him/herself

 

4. Regular destinations of disclosed data and whether data are transferred to countries outside of the European Union or the European Economic Area

The Data can be disclosed to other companies belonging to the same group (concern).

The data is not disclosed or transferred outside of the European Economic Area.

 

5. Description of the principles in accordance to which the data file has been secured

Personal information is handled confidentially. The data file can only be accessed by persons who require the data while performing their tasks or duties. The registry is fully electronic and it has been secured reliably using appropriate IT security measures.

6. Cookie policy

We use cookies in our website for better user experience and ad targeting. With connecting the information based on cookies and your possible form submit, we can create a personal profile from you, which helps us to offer you information and content in different channels which are personalized just for you.

We collect cookie information with Google, Hubspot, Facebook and LinkedIn tracking codes. In this website, we use a Google AdWords cookie, which is used to target marketing activities in Google ad network with user lists. Users are not recognized from the information which are linked based on cookie information. Please notice, that you can always decline the Adwords marketing based on cookie information here. For more information on browser based ad targeting, click this link.

We always ask permission to collect cookie information when you access our website for the first time with specific device. Most of the browsers accepts cookies automatically but you can always edit your browser settings and remove the cookies. You can avoid cookies by changing your browser settings.

 

Eficode Oy Recruitment Registry

 

Registry description of personal data file according to Section 10 of the Personal Data Act.

Name of the Registry: Eficode Oy Recruitment Registry

Last updated: 18.8.2017.

 

1. The controller of the registry

Eficode Oy

Pohjoinen Rautatiekatu 25

00100 Helsinki

Queries related to the registry can be sent via email to: careers@eficode.com

 

2. The purpose of processing the personal data

The data stored to the registry file are used for Eficode Oy’s recruitment purposes. Data are stored of persons that have applied to an open position or have otherwise shown interest towards the open positions. The data are used to process and evaluate the person’s suitability to the position in question.

 

3. Description of the group of data subjects and the data related to them

Data are collected of persons that:

 • Have applied to an open position posted by Eficode Oy
 • Have sent and open application to Eficode Oy
 • Have sent other recruitment related query to Eficode Oy
 • Have submitted their information to a recruitment partner of Eficode Oy

 

The following data are collected::

 • Basic personal information (name and contact information)
 • Curriculum Vitae or similar listing of the person’s competences, work history and educational background
 • Data submitted via the application, including descriptions of desired position and duties, salary request and/or descriptions of personal qualities
 • Any links submitted as part of the application such as links to further information stored in outside services (e.g. LinkedIn) and/or contact information of references
 • Other information provided by the person

 

The information is stored and it can be used for two (2) years after the data have been collected.

 

4. Regular destinations of disclosed data and whether data are transferred to countries outside of the European Union or the European Economic Area

The Data can be disclosed to other companies belonging to the same group (concern). The data can be transferred in situations where the group companies have similar open positions available.

The data is not disclosed or transferred outside of the European Economic Area.

 

5. Description of the principles in accordance to which the data file has been secured

Personal information is handled confidentially. The data file can only be accessed by persons who require the data while performing their tasks or duties. The registry is fully electronic and it has been secured reliably using appropriate IT security measures.


Eficode Oy:n markkinointirekisteri

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi: Eficode Oy:n markkinointirekisteri.

Viimeksi päivitetty: 18.8.2017.

 

1. Rekisterinpitäjä

Eficode Oy

Pohjoinen Rautatiekatu 25

00100 Helsinki

Kyselyt liittyen rekisteriin voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@eficode.com

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia tietoja käytetään Eficode Oy:n markkinoinnissa. Rekisterissä olevien tietojen avulla kohdennetaan markkinointiviestintää, jonka avulla markkinoidaan Eficode Oy:n tai Eficode Oy:n yhteistyökumppaneiden tarjoamia tuotteita ja palveluita. Rekisteriä käytetään myös Eficode Oy:n tai Eficode Oy:n yhteistyökumppaneiden tapahtumiin liittyvään markkinointiin.

 

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja näihin liittyvistä tiedoista

Markkinointirekisteriin kerätään tietoa seuraavista lähteistä:

 • Eficode Oy:n asiakassuhteiden perusteella
 • Eficode Oy:n verkkosivuilla vierailun yhteydessä, esimerkiksi kun vierailija täyttää yhteystietonsa lomakkeeseen (mm. yhteydenottolomakkeet, materiaalin lataus) tai tilaa uutiskirjeen
 • Eficode Oy:n tapahtumatoiminnan perusteella (mm. ilmoittautumiset tapahtumiin, rekisteröityminen tapahtuman sponsoriksi tai yhteistyökumppaniksi)
 • Muista yleisesti saatavilla olevista lähteistä, kuten sosiaalinen media, lehdet ja uutiset.

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Henkilön perustiedot (nimi ja yhteystiedot)
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation perustiedot (nimi ja yhteystiedot)
 • Henkilön itsensä luovuttamat muut tiedot

 

4. Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa Eficode Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille.

Tietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

5. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Henkilötietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka työtehtävät edellyttävät tietojen käsittelyä. Rekisteri on täysin sähköinen ja se on suojattu luotettavasti asianmukaisin tietoteknisin toimenpitein.

 

6. Evästekäytännöt

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä käyttökokemuksen parantamiseen ja mainonnan kohdentamiseen. Yhdistämällä tähän mahdollisten lomakkeiden kautta antamaasi tietoa voimme myös luoda sinusta profiilin, jonka avulla voimme tuoda sinulle räätälöityä sisältöä ja mainontaa eri kanavissa.

Keräämme tietoja muun muassa Googlen, Facebookin ja LinkedIn:in seurantakoodien avulla. Sivustolla on Google Adwords -eväste, jolla kohdennetaan markkinointia käyttäjäluettelon avulla Googlen mainosverkostoissa. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella. Voit halutessasi estää käyttäjäluetteloihin perustuvan Google Adwords-markkinoinnin täältä https://adssettings.google.com/authenticated. Lisätietoja selainkäyttöön perustuvasta mainonnan kohdentamisesta saat halutessasi esimerkiksi täältä: https://www.youronlinechoices.com/

Pyydämme aina luvan evästetietojesi keräämiseen, kun saavut verkkosivuillemme ensimmäistä kertaa tietyllä laitteella. Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.

Eficode Oy:n rekrytointirekisteri

Henkilötietolain 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi: Eficode Oy:n rekrytointirekisteri.

Viimeksi päivitetty: 18.8.2017.

 

1. Rekisterinpitäjä

Eficode Oy

Pohjoinen Rautatiekatu 25

00100 Helsinki

Kyselyt liittyen rekisteriin voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen careers@eficode.com

 

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia tietoja käytetään Eficode Oy:n rekrytoinnissa. Rekisterissä olevien tietojen avulla käsitellään ja arvioidaan työnhakijan tai työpaikasta kiinnostuneen henkilön soveltuvuutta haettuun tai tarjolla olevaan työtehtävään.

 

3. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja näihin liittyvistä tiedoista

Tietoa kerätään henkilöistä jotka:

 • Ovat hakeneet Eficode Oy:n julkaisemaa avoinna olevaa työtehtävää
 • Ovat lähettäneet avoimen hakemuksen Eficode Oy:lle
 • Ovat lähettäneet muun työn hakemiseen tai avoimiin työpaikkoihin liittyvän kyselyn Eficode Oy:lle
 • Ovat antaneet tietonsa Eficode Oy:n käyttämän rekrytointiyhteistyökumppanin käyttöön

 

Rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot:

 • Hakijan perustiedot (nimi ja yhteystiedot)
 • Curriculum Vitae tai muu vastaava listaus henkilön osaamisesta, työhistoriasta ja koulutuksesta
 • Hakijan työhakemuksessa kuvaamansa tiedot kuten kuvaus toivotuista työtehtävistä, palkkatoive sekä osaamista tai henkilökohtaisia ominaisuuksia kuvaavat lisätiedot
 • Hakijan hakemuksessaan antamat linkit hakijaa koskeviin verkossa sijaitseviin lisätietoihin (kuten Linkedin) ja/tai referenssien yhteystiedot
 • Hakijan toimittamat muut lisätiedot

 

Tiedot säilytetään ja niitä voidaan käsitellä rekisterissä kahden (2) vuoden ajan tiedon keräämisestä lukien.

 

4. Mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa Eficode Oy:n kanssa samaan konserniin kuuluville yhtiöille. Tietoja voidaan luovuttaa tapauksessa, jossa konserniin kuuluvilla yhtiöillä on tarjolla samankaltaisia työpaikkoja kuin haettu työpaikka.

Tietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

5. Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti. Henkilötietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, jotka työtehtävät edellyttävät tietojen käsittelyä. Rekisteri on täysin sähköinen ja se on suojattu luotettavasti asianmukaisin tietoteknisin toimenpitein.