Vår tillgänglighetsexpert Elfi Kjellberg berättar om direktivet, vem det berör och hur man ska förbereda sig.

Vad är direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster?

Direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster (Directive 2019/882 on the accessibility requirements for products and services, “European Accessibility Act”) är ett direktiv av Europeiska unionen vars syfte är att säkra tillgängligheten för centrala digitala produkter och tjänster. Direktivets huvudsakliga mål är att underlätta livet för personer med funktionsnedsättning genom att förbättra tillgängligheten till produkter och tjänster.

Bland annat följande produkter och tjänster omfattas av direktivet:

 • resebiljetts- och incheckningsautomater
 • bankomater
 • operativsystem för datorer och smarta enheter
 • smartphone och smart-tv
 • banktjänster
 • e-böcker, läsplattor för e-böcker samt försäljnings- och distributionsplattformar för e-böcker
 • webbutiker
 • transporttjänster (inklusive tunnelbana, järnväg, spårvagn och buss)
 • betalterminaltjänster
 • audiovisuella medietjänster (såsom streamingtjänster)
 • nödkommunikationstjänster.

Enligt direktivet ska även tillgängligheten säkerställas för eventuell byggd miljö som omger tjänsten.

Två olika direktiv om tillgänglighet – hur skiljer de sig från varandra?

Direktivet om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (2016/2012) gäller närmast offentliga sektorns webbtjänster och mobilapplikationer. Enligt direktivet ska den offentliga sektorns digitala material och tjänster vara tillgängliga så att alla kan använda dem oberoende av funktionsnedsättning.

Direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster däremot utvidgar inflytelsesfären från enbart webbtjänster och mobilapplikationer till fysiska produkter och andra elektroniska tjänster och produkter. Det gäller dessutom även andra aktörer än den offentliga sektorn.

Vem gäller direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster?

Eftersom tillgänglighetsdirektivet innefattar ovan nämnda produkter och tjänster så omfattas i synnerhet aktörer inom privata sektorn av direktivet. Direktivet stärker kraven ytterligare för offentliga sektorns webbplatser och mobilapplikationer. Direktivet gäller inte produkter och tjänster i ett leveransföretag som har mindre än 10 anställda och en omsättning som är mindre än 2 miljoner per år.

Det man särskilt har observerat är att direktivets område sträcker sig till webbutiker. Det innebär i praktiken att tillgänglighetskraven ska följas vad än man säljer på webben. Därtill ska direktivet följas i all typ av försäljning av de produkter och tjänster som nämndes ovan (både i affären och på webben).

När och hur ska vi agera?

Direktivet gavs 2019 och omfattas av finsk lagstiftning före slutet av juni 2022. Privata aktörer ska följa lagen senast i juni 2025.

Social- och hälsovårdsministeriet har hittills svarat för genomförandet av direktivet och beredningen av lagen är ännu inte klar. Den finska lagstiftningen kan bli mer preciserande och strängare om hur tillgänglighet för produkter och tjänster ska säkerställas enligt direktivet. Vi vet först när lagen har stiftats vem den gäller, i vilken omfattning och med vilken tidtabell.

Fastän det finns tid innan fristen går ut är det bra att redan nu beakta tillgängligheten för egna produkter och tjänster. Eficodes forskningsteam hjälper dig. Satsa övergripande på att tjänsterna är tillgängliga och gör det i tid: det är betydligt kostnadseffektivare att göra tjänsterna tillgängliga från början än att verkställa åtgärderna i efterhand. I slutändan gynnar tillgängligheten alla – varför inte göra alla dina tjänster tillgängliga oberoende av direktivet?

Läs mer:

FÖRBÄTTRA TILLGÄNGLIGHETEN FÖR DIN WEBBTJÄNST

Publicerad: maj 30, 2022

Accessibility