<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=70416&amp;fmt=gif">

Kaikki on koodia

Palveluiden digitalisoituminen ja automaation tuomat mahdollisuudet muovaavat yritysten toimintakenttää kiihtyvällä vauhdilla. Tuotteiden tekninen paremmuus ei ole enää merkittävä kilpailutekijä, vaan yritysten täytyy pystyä täyttämään asiakkaiden tarpeet kokonaisvaltaisemmin kuin ennen – käyttäen uusia kanavia ja toimintamalleja. Lue lisää Platform-oppaasta, miten...

  • Jatkuvan ja tehokkaan Devopsiin pohjautuvan digitaalisen liiketoiminnan vaiheet ratkaistaan kolmen kehitysaskeleen avulla.
  • Muutoksen läpivieminen toteutetaan hallitusti.
  • Johtavassa roolissa toimiville kuvattu ympäristö mahdollistaa kyvyn hallita käyttäjiä eri työkaluissa keskitetysti.
  • Kommunikaatiota tehostetaan kehityksen nopeuden kasvaessa. 
  • Takaat ennakoitavissa olevat kustannukset, luvattujen palvelutasosopimusten pitämisen, sisäisten prosessien kehityksen ja resursoinnin helpottumisen.
  • Saat kyvyn vastata toimintaympäristön jatkuviin muutoksiin, vähentää kustannuksia ja tuoda uutta liikevaihtoa.
  • Voit hyödyntää Big dataa, konttiteknologiaa, virtualisiointia, pilvipalveluita sekä testidataa ohjelmistokehityksessä.
  • Devops-ympäristön saa otettua käyttöön Eficoden Root-palvelun avulla. 

Täytä tietosi ja lataa liikkeenjohdolle ja asiantuntijoille suunnattu oppaamme PDF:nä. Kiitos!